Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Prezentare generală

Schema-bloc-generala-a-programului_63

Vă oferim o soluţie flexibilă, simplă dar extrem de puternică de care aveţi nevoie în domeniul gestiunii şi contabilităţii afacerii dumneavoastră. De-a lungul anilor am dezvoltat şi oferit clienţilor noştrii o gamă completă de programe pentru contabilitate şi gestiune economică care se potrivesc, în principiu, pentru orice domeniu de activitateSchema-bloc-generala-a-programului-63.

Contabil Profesional este un pachet integrat de Contabilitate financiară, Contabilitate primară, Gestiunea stocurilor, Producţie, Resurse umane care permite conducerea evidenţei primare şi a celei contabile finale pentru societăţi comerciale, unităţi bugetare, organizaţii non-profit, ş.a.m.d.

Pachetul de programe Contabil Profesional este o unealtă de care vă veţi îndrăgosti şi care acoperă toate aspectele afacerii dumneavoastră: Aplicaţia se ridică la nivelul cerinţelor dumneavoastră prin uşurinţa cu care poate fi instalat şi utilizat, dublată de calitatea, fiabilitatea şi viteza de  prelucrare a datelor.

Este un program puternic, rapid şi robust şi după cum veţi constata, deşi vast, simplu de utilizat.

Este dezvoltat în România, de specialişti din România pentru a fi utilizat în România. Este un produs original 100%. Nu are nimic copiat din nici un alt produs similiar. Este creaţia originală a producătorilor care au ţinut tot timpul seama de cerinţele utilizatorilor.

Programul respectă formularistica oficială reglementată legal şi emite toate documentele stabilite de lege, aşa cum o prevede aceasta.

Cu un aspect unitar în toate punctele sale, o interfaţă utilizator modernă, bazată pe meniuri şi butoane, standardizată, cu facilităţi menite a uşura la maximum munca utilizatorului, şi cu o viteză de răspuns dintre cele mai bune, suntem convinşi că acest program va deveni un ajutor efectiv pentru fiecare dintre utilizatorii săi, după o scurtă perioadă de adaptare.

Vă întrebaţi desigur, cum de este aşa de bun? Răspunsul este simplu: noi folosim programele pe care le producem, iar lucrurile le facem cu pasiune! 

Cazacus Software produce acest program începând din anul 1992 şi îl comercializează începând cu anul 1994; de atunci au fost făcute îmbunătăţiri continue legate de funcţionalitate, performanţă, ergonomie, şi aspect.

Aplicaţia a fost testată si funcţionează fără probleme pe versiunile pe 32 biţi ale următoarelor sisteme de operare:Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista si Windows 7.
Spaţiul minim necesar disponibil pe harddisk pentru instalarea aplicaţei este de 240 MB

Descriere succintă

Contabil Profesional este un pachet integrat care permite rezolvarea multor cerinţe, şi face acest lucru în modul cât mai natural posibil. În următoarea câteva paragrafe vom face o descriere succintă a figurii, cu câteva explicaţii pe care le considerăm necesare;Schema-bloc-generala-a-programului-63

Din figură nu rezultă în mod direct mare lucru, decât că există câteva mari părţi cu legături între ele.

Observaţie: Săgeţile dintre blocuri exprimă o relaţie şi un flux de informaţii între blocuri, şi nicidecum o legătură fermă, sau obligatorie; asta înseamnă că se pot utiliza anumite părţi ale programului în mod independent, sau se pot utiliza într-o conlucrare mai mult sau mai puţin strânsă.

Altfel spus, în această figură o săgeată nu semnifică faptul că un bloc nu poate fi utilizat fără blocul de care este unit într-un fel sau altul, ci semnifică mai degrabă că blocul în care intră săgeata preia, sau, şi mai corect, poate prelua informaţii din blocul de la care vine săgeata; de exemplu, Contabilitatea financiară  poate prelua informaţii din Contabilitatea primară dar acest lucru nu este neapărat necesar, în sensul că informaţiile pot fi introduse şi direct în Contabilitatea financiară, de către un operator.

Contabilitatea financiară

se referă la partea cu care lucrează economiştii şi contabilii:Note contabile, Conturi, Fişe de cont, Balanţa de verificare , Bilanţ anual, s.a.m.d.

Programul permite conducerea evidenţei contabile în partidă dublă utilizând diverse planuri de conturi (Societăţi comerciale, Regii autonome, Fundaţii, Unităţi bugetare, s.a.m.d); deasemenea există posibilitatea obţinerii rapoartelor prevăzute de lege pentru activităţile pentru care conducerea evidenţei contabile se face în partidă simplă (cabinete medicale, cabinete de avocatură, întreprinzători individuali, etc).

După cum se vede din săgeţile care duc către această secţiune, ea poate prelua informaţii din Resurse umane şi Contabilitate primară ; prin intermediul secţiunii Contabilitate primară se preiau informaţii şi din Gestiunea stocurilor şi Producţie.

 

Contabilitatea primară

grupează toate documentele primare pe care programul le implementează, şi care pot fi operate ca atare: Schema-bloc-generala-a-programului-63Note de receptie, Facturi,Bonuri fiscale, Avize de expediţie, Chitante simple, Bilete la ordin, Cecuri, Ordine de compensareOrdine de plată, Procese verbale de casare, Procese verbale de modificare pret, Registru de casă operativ, etc.  Tot în contabilitatea primară sunt conţinute diverse raportări care se fac având la bază documente primare: Decont de TVA, Jurnal de Cumpărări, Jurnal de vânzari, Liste de preţuri, Declaraţia 394, ş.a.m.d. Săgeata către Contabilitatea financiară arată că documentele primare introduse pot înregistrate de către program sub formă de Note contabile în Contabilitatea financiară.
Legătura în ambele sensuri cu Gestiunea stocurilor şi Producţie, precum şi legătura dintre aceste două blocuri, arată că unele documente primare operează în stocuri (le scad, le cresc) sau folosesc informaţii din stocuri; în plus legătura cu secţiunea Producţie vrea să indice doar că anumite documente primare se referă la producţie, şi că acestea operează (sau pot opera) în stocuri.
Tot documentele primare sunt sursa pentru diverse Statistici; acestea sunt rapoarte despre vânzări, aprovizionare, clienţi, furnizori, etc.

Gestiunea stocurilor

conţine module pentru evidenţa stocurilor Fişe de magazie, Fişe de magazie pentru luna curentă, Inventare, Intrări şi ieşiri, Stocuri curente, Balanţa de materiale, Rapoarte de gestiune precum şi capabilitatea programului de a urmări stocurile curente în timp real pe măsura introducerii de documente în Contabilitatea primară.
Unele informaţii din Gestiunea stocurilor sunt folosite pentru completarea de documente în Contabilitatea primară (preţul de achiziţie, stoc disponibil, ş.a.). De asemenea există o legătură cu partea de Producţie , în sensul că documentele de evidenţiere a procesului de producţie utilizează şi actualizează informaţii din Gestiunea stocurilor.
Prin Contabilitatea primară se ajunge şi în Contabilitatea financiară unde informaţiile sunt utilizate pentru evidenţierea în Note contabile.

Producţie

desemnează modulele pentru evidenţierea activităţii de producţie: Bonuri de consum şi Rapoarte de producţie.
Legătura cu Gestiunea stocurilor este clară: materialele şi materiile prime consumate prin Bonuri de consum vor scădea stocurile respective, iar înregistrarea în Rapoarte de producţie a produselor finite şi semifabricatelor rezultate din procesul de producţie va duce la creşterea stocurilor acestora.

Resurse umane

Schema-bloc-generala-a-programului-63este un modul cu care se pot face State de plată ( , fluturaşiAvansuri, Liste de premiere) ; se obţin automat Discheta pentru plata pe card , Situaţia recapitulativă, Registrul de Evidenţă a salariaţilor (REviSal) , Fişe fiscale, Declaraţia pentru CAS, Declaraţia pentru şomaj, Declaraţia pentru sănătate, Declaraţia pentru ITM. Săgeata către Contabilitatea financiară arată că din statele de plată se pot genera Note contabile; deasemenea din statele de plată se extrag către Contabilitatea financiară şi alte informaţii necesare pentru diverse raportări.
Complexitatea legislaţiei în ce priveşte salarizarea face ca această secţiune să fie de complexitate ridicată şi să conţină foarte mulţi parametrii (care, dealtfel sunt configurabili).

Statistici

este un modul care furnizează informaţii utile atât în lucrul de zi cu zi, dar mai ales factorilor de decizie din firmă: puteţi afla când şi de la cine v-aţi aprovizionat, cu ce preţuri; la cine şi sau ce produse aţi vândut, cu ce adaosuri, în ce perioade, etc. 

Observaţie:  În alte părţi această funcţionalitate este numită pompos "Analiză managerială" sau ceva de genul acesta, iar integrarea modulelor într-un tot unitar însoţită de această componentă este numită "ERP" ; noi nu am mers chiar aşa departe – ideea noastră este să existe informaţii utile, cât mai uşor de accesat, şi nu titluri sforăitoare).

 

Alte precizări

Contabil Profesional este un program modular, care se poate adapta cerinţelor Dvs.

Ceea ce nu rezultă din figură este că puteţi utiliza doar unele părţi ale programului Contabil Profesional, şi, chiar mai mult, doar unele module din respectivele "părţi"

Astfel, de exemplu, puteţi avea doar contabilitate financiară, sau anumite părţi din ea; sau puteţi avea doar anumite părţi din contabilitatea primară, cu/fără gestiunea stocurilor. Desigur că există anumite interdependeţe între diverse module; acest lucru va deveni mai clar în continuarea acestui capitol, unde vor fi descrise pe rând funcţionalităţile fiecărei părţi a programului.

Reţineţi: Contabil Profesional este un sistem integrat şi modular. Utilizaţi doar modulele de care aveţi aveţi nevoie. Plătiţi doar ceea ce utilizaţi.

Ceea ce _nu_ se vede in figură, deoarece în ea sunt prezentate doar blocuri, există o mulţime de module care se integrează într-un tot unitar, atât din punct de vedere structural cât şi funcţional.
Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Ești aici: Cazacus Cazacus Software Contabil Profesional