Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Actualizarea 2002

Registru jurnal Listare selectivă după conținut Explicații

Registru jurnal 

Listarea registrului jurnal să poată fi făcută selectiv, în funcție de conținutul câmpului Explicații.

Utilizatorul are la dispoziție două câmpuri:

  • un câmp în care poate specifica un șir de caractere care trebuie să existe neapărat în Explicații pentru ca nota contabilă să fie selectată
  • un câmp în care poate specifica o un șir de caractere care trebuie să lipsească din Explicații pentru ca nota contabilă să fie selectată,

Programul va selecta doar notele contabile care satisfac simultan cele două condiții, dar
completarea câmpurilor este opțională; dacă un câmp este necompletat, nu se aplică restricția respectivă.

Ca urmare se pot selecta doar notele contabile a căror explicație

  • conține un șir de caractere
  • nu conține un (alt) șir de caractere
  • conține un șir de caractere dar nu conține un alt șir de caractere

Programul ia în considerare spațiile de la începutul șirurilor de caractere specificate în cele două câmpuri.

Suplimentar, se poate specifica și dacă programul face distincție între majuscule sau minuscule sau le tratează la fel.

Configurație introdusă de utilizator este reținută pentru fiecare firmă în parte.