Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Contabilitate financiară

Schem bloc contabilitate financiara

Contabilitatea Financiară are ca date de intrare Note contabile (cu variaţiunile sale: Registrul de casă, Formule Contabile, Extrase de cont, Note de amortizare), Planul de conturi, Sume precedente iar ca rezultate Balanța de verificare, Fișe de cont (lunare şi istorice), Registre jurnal, Bilanțul anual și raportarea semestrială, etc.

Contabilitatea financiară este legată de celelalte secţiuni ale programului (Contabilitate primară, Gestiunea stocurilor , Producţie, Resurse umane ) în sensul că primeste date de la acestea (sub formă de note contabile generate) dar poate exista de sine stătător fără a fi nevoie ca vreun modul din respectivele secţiuni să fie fie prezent.

 

mai multe informații...

Planuri de conturi

Programul permite conducerea evidenţei contabile în partidă dublă utilizând diverse planuri de conturi, cele standard definite de Ministerul de Finante,  dar este posibilă şi definirea de  planuri de conturi generale proprii fiecărui utilizator.

mai multe informații...

Note contabile

Notele contabile constituie sursa de informaţii aflată la nivelul cel mai elementar pentru contabilitatea financiară a programului "Contabil Profesional".

mai multe informații...

Formule contabile

Formulele contabile sunt o facilitate extrem de puternică pentru lucrul cu note contabile atunci când nu se introduc documente primare.

mai multe informații...

Registrul de casă contabil

Introduceţi note contabile într-un format identic cu cel al registrului de casă (data, document, Explicaţii, Încasări, Plăţi, Cont corespondent).

mai multe informații...

Extrase de cont

Introduceţi note contabile în acelaşi format în care primiţi extrasele de cont de la bancă (Data, Document, Explicaţii, DB, CR, Cont corespondent) şi obţineţi note contabile cu contul "Banca (512...)" plasat în poziţia corespunzătoare (DB sau CR).

mai multe informații...

Registre jurnal şi centralizator jurnale

Din notele contabile introduse se pot obţine o mare varietate de jurnale, care sunt conforme cu formatul cerut de legislaţia în vigoare: Registrul-jurnal general sau alte jurnale particulare  (casa, banca, furnizori, etc).

mai multe informații...

Sume precedente

În principiu sumele precedente se introduc pentru fiecare firmă doar la prima utilizare; coloanele cu Total Sume rezultate în urma efectuării balanţei de verificare pentru o lună vor fi preluate automat ca şi Sume Precedente pentru luna următoare.

mai multe informații...

Fișe de cont istorice

Permite obţinerea fişelor unui cont pentru o perioadă oricât de îndelungată, pentru conturi în lei sau în valută, eventual doar în corespondența cu alte conturi.

mai multe informații...

Balanța de verificare

În orice moment se poate obţine balanţa de verificare sintetică, analitică sau subanalitică de nivel 1 sau 2; deasemenea se pot obţine, în cadrul balanţei, subtotaluri pe clase sau pe grupe.

mai multe informații...

Cartea mare

Din balanţele obţinute de-a lungul anului obţineţi cu o simplă comandă Cartea mare  pentru oricare dintre conturile sintetice.

mai multe informații...

Bilanțul anual și raportarea semestrială

Obținerea rapidă a fișierului .pdf de raportat către Ministerul de Finanțe pentru Bilanțul anual sau Raportarea semestrială, pornind de la balanțele de verificare aferente perioadei de raportare.

mai multe informații...

Note de amortizare

Aveţi posibilitatea să introduceţi o singură data notele contabile care se repetă lunar pentru o anumită perioadă de timp şi să specificaţi intervalul în care acestea trebuie să fie adăugate alături de cele obişnuite.

mai multe informații...

Contabilitate în partidă simplă

 Programul permite obţinerea rapoartelor pentru "Partidă simplă" prevăzute de lege pentru activităţile pentru care conducerea evidenţei contabile se face în partidă simplă. (cabinete medicale, cabinete de avocatură, persoane fizice)

mai multe informații...

Ești aici: Cazacus Cazacus Software Contabil Profesional Contabilitate financiară