Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Note de amortizare

Aveţi posibilitatea să introduceţi o singură data notele contabile care se repetă lunar pentru o anumită perioadă de timp şi să specificaţi intervalul în care acestea trebuie să fie adăugate alături de cele obişnuite.

Programul va adăuga automat nota contabilă pentru întreaga perioadă specificată.

Notele de amorizare pof fi folosite și în alte scopuri, ele au fost numite așa  deoarece au fost  folosite inițial (și cel mai adesea) pentru evidenţierea amortizării liniare.

Aveți acces la toate funcțiile pentru notele contabile obișnuite. De fapt fereastra este doar o variațiune a notelor contabile în care data operării este tratată puțin diferit (acesta este și motivul pentru care este scrisă cu roșu). Perioada se defineşte ca intervalul cuprins între luna următoare datei înscrisă "Data documentului" şi luna din care face parte "Data operării".

Pentru stabilirea perioadei de amortizare se consideră ca lună de început luna următoare datei documentului deoarece amortizarea începe din luna următoare punerii în funcţiune.

Cum procedaţi:

  • Adăugaţi notele contabile pentru amortizări; nu uitaţi să introduceţi în câmpul "Data document" data la care s-a pus mijlocul fix în funcţiune, sau o aferente lunii anterioare acelei de la care doriţi să se înregistreze amortizarea în acest fel.
  • Treceţi în fereastra de sus, şi modificaţi pentru fiecare notă contabilă data operării cu data ultimei luni pentru care se va efectua nota contabilă respectivăModule ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane