Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Centralizator balanţe

Dacă există mai multe subunităţi și pentru fiecare din ele evidența contabilă se conduce la nivel de balanța, aveţi posibilitatea de a obţine o balanţă centralizată. Balanţa centralizată se obţine în principiu prin adunarea sumelor din cele două balanţe. Evident, în prealabil trebuiesc efectuate balanţele de verificare pentru subunităţi

Firma care se compune din subunităţi, și în care se obţine balanţa centralizată nu are "note contabile" sau "sume precedente" proprii; totul se preia exclusiv din balanţele firmelor care sunt definite ca subunităţi.

Pentru a indica programului că o firmă este compusă din subunităţi va trebui ca pentru fiecare subunitate să completaţi în fereastra "Firme" câmpul "Este o subunitate a"...; evident, pentru firma care este definită pentru centralizare acest câmp va rămâne necompletat.

Nu este indicată centralizarea pe conturi subanalitice, deoarece balanţa rezultată are mari sanse de a arăta ciudat; există o mică probabilitate ca aceleași conturi sa fie defalcate pe subanalitice în toate subunităţile, și subanaliticele să se numească la fel; sigur, cu o mână forte de la sediul central și o organizare impecabilă acest lucru este totuși posibil.

Coloanele pentru balanţa centralizată NU trebuie alese la fel ca pentru balanţele efectuate pentru subunităţi.

La centralizare programul adună pur și simplu toate sumele, pentru conturile prezente în cel puţin una din balanţele care se centralizeză; adunarea se face aritmetic, pentru fiecare cont și coloană din balantă. Este posibil ca un cont să aibe în coloana "Sold iniţial" sold debitor într-o balanţă și sold creditor în alta; în acest caz programul calculează soldul iniţial pentru balanţa centralizată, și apoi reface tot calcului pe orizontală (Total Sume = Sold Initial = Rulaj Luna) și apoi se completează coloana Sold Final.

Programul permite o ierarhizare oricât de complicată; în documentație este dat  un exemplu de ierarhizare pe 5 nivele, pentru un concern care are 3 divizii; a doua divizie are 3 intreprinderi; primele două intreprinderi sunt obișnuite, dar a treia intreprindere are și două filiale; prima dintre filiale și-a deschis, suplimentar pe lângă activiatea de la sediul său, încă două puncte de lucru.

Centralizarea balanţelor mai poate fi utilizată și în cazul în care pentru anumite entităţi evidenţa contabilă nu se conduce cu programul Contabil Profesional® iar balanţa vine pur și simplu pe o hărtie. În acest caz introduceţi o singură dată sumele precedente, apoi în fiecare lună rulajele lunare în modulul Rulaje luna , faceţi balanţa de verificare, și apoi balanţa centralizată.

Documentatie completa: Balanța centralizată.pdf 


Facilităţi Balanța centralizată
Subunități
semn facilitate număr nelimitat de subunități semn facilitate structuri oricât de complexe
semn facilitate nivel de centralizare selectabil semn facilitate formate de balanță independente
Operaţii
semn facilitate verificare plan de conturi semn facilitate recalculare automată pe orizontală

Alte operaţiuni legate de balanţa de verificare

Export balanţa engleză Centralizator balanţe

Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplă


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane