Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Export balanţa engleză

Programul Contabil Profesional® permite exportul balanţei de verificare într-un format particular asociat cu conturi din planul englezesc (?) de conturi; formatul din acest moment a fost definit și cerut de către un utilizator, dar poate fi adaptat și altor cerinţe.

În principiu există o tabelă de traducere a conturilor din planul de conturi românesc în cel englezesc, dar pe lângă această traducere "unu la unu" programul mai face anumite prelucrări care în schema de bloc mai jos sunt notate cu "Reguli speciale")

Fișierul exportat este creat de către program din informaţiile care există pentru luna curenta în Balanța de verificare,Note contabile și tabela de traducere.Tabela de traducere este comună pentru toate firmele programului. Programul permite modificare și listarea tabelei de traducere , listarea balanţei obţinute și, evident, exportul în format .xls

Fereastra "Export balanța" vă permite:
• stabilirea parametrilor utilizați pentru export
• stabilirea unui director de export
• obținerea fișierului .xls cu balanța engleză
• accesul la tabela de traducere a conturilor în vederea întreținerii ei
• stabilirea modului de sortare a tabelei rezultate (balanța englezească)
• afișarea tabelei rezultate și posibilitatea tipăririi ei din program

Descrierea modului de funcţionare (tratarea conturilor cu exceptia celor de cheltuieli)
Se iau din balanță doar conturile care sunt direct operaționale și acestea sunt traduse conform celor arătate mai jos. Programul detecteaza care sunt conturile care exista in balanță dar nu există în tabela de traducere, semnalează această eroare și permite afișarea lor.
bal2eng-sb-imagemapIn tabela de corespondență sunt conturi de 3 și 4 cifre dar și conturi subanalitice; în principiu, atunci când se face traducrea se caută prima dată subanaliticul, si doar dacă subanaliticul respectiv nu este găsit s e caută contul de 4 cifre. Mai precis, funcționarea este descrisă mai jos:
O regulă de traducere se aplică asupra conturilor din ??Balanţa de verificare pentru luna curentă (ultima efectuată), pentru toate conturile direct operaționale, cu excepția conturilor de  cheltuieli, (care vor fi tratate în alt fel) și se procedează astfel:
• Se caută în tabela de corespondență un cont care să corespundă contului așa cum apare el in balanță
• Dacă acel cont este găsit în tabela de corespondență se preia contul respectiv la care se concatenează simbolul corespunzător din coloana cu simbol englezesc, și totul se termină aici
• Dacă nu este găsit se caută o corespondeță pentru contul sintetic de 4 cifre (care este părintele contului ce se tratează)
• Dacă a fost găsită o corespondență pentru contul de 4 cifre se procedează ca mai sus, în sensul că la contul original se concatenează simbolul contului englezesc din coloana corespunzătoare
• Dacă nu este găsită corespondență nici pentru contul trunchiat, de 4 cifre, înseamnă că ceva nu este în regulă și se semnalează o eroare, iar la contul original se concatenează un șir de 6 semne de întrebare în locul simbolului englez. 

Documentatie completa: Export balanta engleză.pdf


Facilităţi Export balanța engleză
Configurare
semn facilitate reguli de traducere flexibile semn facilitate reguli de selecție
semn facilitate director de export semn facilitate centre de cost definite dinamic
Operaţii
semn facilitate generare balanță semn facilitate vizualizare
semn facilitate tipărire semn facilitate export în Excel
semn facilitate tratare specială conturi


Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane