Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Schem bloc contabilitate financiara

Contabilitatea Financiară are ca date de intrare Note contabile (cu variaţiunile sale: Registrul de casă, Formule Contabile, Extrase de cont, Note de amortizare), Planul de conturi, Sume precedente iar ca rezultate Balanța de verificare, Fișe de cont (lunare şi istorice), Registre jurnal, Bilanțul anual și raportarea semestrială, etc.

Contabilitatea financiară este legată de celelalte secţiuni ale programului (Contabilitate primară, Gestiunea stocurilor , Producţie, Resurse umane ) în sensul că primeste date de la acestea (sub formă de note contabile generate) dar poate exista de sine stătător fără a fi nevoie ca vreun modul din respectivele secţiuni să fie fie prezent.

 

Contabilitatea financiară este implementată  în program după următoarea paradigmă:

  • La crearea firmei se stabileşte planul de conturi general care va fi utilizat pentru conducerea evidenţei contabile a firmei respective; se poate utiliza unul din dintre cele conţinute în pachetul de livrare al programului fie unul definit ulterior de către utilizator; la acest plan de conturi, pentru fiecare lună de lucru se pot adăuga noi conturi, în general (şi recomandabil) subanalitice, pe măsura necesităţilor.
  • Pentru prima lună în care se lucrează cu programul la o firmă se introduc sumele precedente (total sume din luna anterioară, sau solduri la sfârşit de an, după caz). În continuare, adică pentru lunile următoare, programul va prelua automat sumele rezultate din balanța de verificare a lunii anterioare.
  • Din punctul de vedere al contabilităţii financiare operaţiunile economice din cursul fiecărei luni sunt reflectate de notele contabile ; acestea fie sunt generate din documentele deja introduse (în contabilitatea primară , gestiunea stocurilor sau resurse umane), fie se introduc de către utilizator sub formă de notele contabile elementare, sau formule contabile, extrase de cont, ori note de amortizare
  • Notele contabile se pot oricând corecta sau şterge; se pot adăuga note contabile noi sau de rectificare; pe de altă parte programul este capabil să creeze note contabile automate pentru închiderea contului de profit şi pierdere şi a conturilor de TVA.
  • În paralel cu introducere notelor contabile se completează, dacă este cazul, planul de conturi cu simboluri subanalitice corespunzătoare operaţiunilor evidenţiate.
  • Pe baza acestor informaţii (note contabile, conturi, sume precedente) programul furnizează la cerere balanțe de verificare de orice nivel, fișe de cont (lunare şi istorice), sau registre jurnal; deasemenea se poate obţine registrul-jurnal pentru luna respectivă, sau o varietate de alte jurnale (încasări prin bancă, plăţi prin bancă, plăţi prin cec, mijloace fixe şi amortizări, încasări prin casă, etc.) sau un registru de încasări şi plăţi (registrul de casă "contabil").
  • Pe baza balanţelor de verificare se poate obţine cartea mare, bilanțul anual și raportarea semestrială, precum şi alte raportări financiare lunare.

Desigur că după introducerea notelor contabile nu se va obţine din prima încercareo balanţă corectă (finală); se va reveni la notele contabile introduse, şi asupra lor se vor efectua corecturi (adăugări, modificări, ştergeri); deasemnea se pot adăuga, şterge sau modifica conturi, sau valori din sumele precedente.


Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane