Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Note contabile

Notele contabile constituie sursa de informaţii aflată la nivelul cel mai elementar pentru contabilitatea financiară a programului "Contabil Profesional".

Notele contabile pot fi introduse manual, în diverse moduri, dar trebuie precizat ca programul poate genera, la cerere, note contabile corecte pentru toate documentele primare pe care le gestionează.  Programul permite utilizarea de formule contabile, precum şi de note contabile de amortizare, pentru operaţiuni care se repetă pentru o anumită perioadă. In rezumat, lucrul cu notele contabile oferă următoarele:

  • adăugare, modificare, ştergere, tipărire
  • selectare note contabile care îndeplinesc anumite condiţii. Un foarte puternic motor de selecţie a notelor contabile. Selecţia poate fi directă sau pe bază de criteriu. Criteriile de selecţie sunt memorate, dumneavoastră putând adăuga noi criterii
  • afişarea în orice moment a rulajelor conturi,
  • generearea de note contabile de închidere (profit, TVA)
  • verificarea notelor contabile introduse
  • obţinerea conturilor în relaţie cu un cont introdus.
  • definirea şi utilizarea de formule contabile

Documentatie completa: Note contabile.pdf


Facilităţi ale modulului Note contabile
Generale
semn facilitate criterii de selecţie
Operaţii de bază
semn facilitate adăugare semn facilitate modificare
semn facilitate eliminare semn facilitate tipărire
Operaţii auxiliare şi de informare
semn facilitate verificare note contabile valide semn facilitate verificare note contabile duplicate
semn facilitate selectarea note contabile care îndeplinesc anumite condiţii semn facilitate afişare rulaje conturi
semn facilitate generearea de note contabile de închidere (profit, TVA) semn facilitate obţinerea conturilor în relaţie cu un cont introdus
Operaţii de lucru
semn facilitate copiere intre luni ??? semn facilitate copiere între firme ???
semn facilitate incrementari / decrementări semn facilitate introducerea unor sume de produse
semn facilitate utilizarea de formule contabile semn facilitate căutare notă contabilă
semn facilitate navigare semn facilitate alte operaţii (!)
Inchideri automate
semn facilitate Contul de profit şi pierdere semn facilitate Conturile de TVA
semn facilitate Compensare între luni semn facilitate Defalcări
Criterii de selecţie
semn facilitate reevaluare


Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane