Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Sume precedente

În principiu sumele precedente se introduc pentru fiecare firmă doar la prima utilizare; coloanele cu Total Sume rezultate în urma efectuării balanţei de verificare pentru o lună vor fi preluate automat ca şi Sume Precedente pentru luna următoare.

Desigur, operaţiile de adăugare, modificare, ştergere, tipărire, s.a.m.d , sunt disponibile.

De asemenea în cadrul sumelor precedente există posibilitatea de defalcare / regrupare a conturilor (defalcare = un cont este împărţit în mai multe analitice;regrupare = se renunţă la două sau mai multe analitice pentru a fi evidenţiate într-un singur cont , de obicei de nivel superior)


Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane