Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Balanța de verificare

În orice moment se poate obţine balanţa de verificare sintetică, analitică sau subanalitică de nivel 1 sau 2; deasemenea se pot obţine, în cadrul balanţei, subtotaluri pe clase sau pe grupe.

Balanţa de verificare poate fi obţinută pentrutoate conturile, o clasă, o grupă, sau un singur cont. 

Balanţa poate fi prezentată în mai multe formate: sume precedente, solduri precedente, sold la 1 Ianuarie, rulaj lună, total sume, sold final.

La calculul balanței  pot fi activate o sumedenie de controale şi verificări care să fie făcute de program, pentru a vă avertiza asupra unor eventuale nereguli: conturi cu solduri anormale, conturi lipsă, corelaţii între sumele din balanţă pentru diverse conturi, etc.

Pentru firmele formate din subunităţi, evidenţa contabilă se poate conduce separat pe subunităţi, la nivel de balanţă; programul permite centralizarea balanţelor.


Facilităţi Balanța de verificare
Niveluri de detaliere
semn facilitate Clase semn facilitate Grupe
semn facilitate Conturi sintetice semn facilitate Conturi analitice
semn facilitate Subanalitice de nivel 1 semn facilitate Subanalitice de nivel 2
Verificări
semn facilitate Conturi prezente semn facilitate Conturi operaționale
semn facilitate Solduri forțate semn facilitate Solduri corecte
semn facilitate Solduri nenule semn facilitate Preluare corectă din sume precedente
semn facilitate Egalități DB CR semn facilitate Egalități între totaluri
semn facilitate Totaluri pe orizontală
Coloane afișabile
semn facilitate Sume precedente semn facilitate Sold inițial
semn facilitate Sold la 1 ianuarie semn facilitate Rulaje lună
semn facilitate Rulaje cumulate semn facilitate Sold final
Selecție
semn facilitate Cont semn facilitate Clasa
semn facilitate Grupa semn facilitate Selecții speciale
Altele
semn facilitate Lei sau valută semn facilitate Formate afișare sume
semn facilitate Export în Excel

Alte operaţiuni legate de balanţa de verificare

Export balanţa engleză Centralizator balanţe

Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplă


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane