Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Registrul de casă contabil

Introduceţi note contabile într-un format identic cu cel al registrului de casă (data, document, Explicaţii, Încasări, Plăţi, Cont corespondent).

Programul crează automat note contabile având contul "Casa" (531...) în DB sau CR. Introducerea unei note contabile în registrul de casă va fi automat regăsită in notele contabile simple; reciproca este deasemenea adevărată.

În figura care prezintă schema-bloc de funcţionare a contabilitătţii financiare observaţi săgeata bidirecţională care punctează către "Note contabile simple"; se indică astfel că introducerea unei note contabile în registrul de casă va fi automat regăsită in notele contabile simple; reciproca este deasemenea adevărată.

Acest registru este numit "Registru de casă contabil" deoarece este strict legat de înregistrarea contabilă a operaţiunilor şi conţine înformaţiile defalcate pe conturi corespondente , acolo unde este cazul; el este mai detaliat decât "Registrul de casă operativ" care este bazat pe documente primare , si care este prezent în cadrul secţiunii "Documente primare".

Pe baza notelor contabile introduse, se poate obţine şi lista un registru de casă complet şi corect, ordonat după data operării.

Registrul de casă se poate obţine pentru o anumită perioadă (o lună, o zi, o săptămână, etc).Module ale contabilităţii financiare

Contabilitate financiară Planuri de conturi Registre jurnal şi centralizator jurnale
Note contabile Formule contabile Note de amortizare
Registrul de casă contabil Extrase de cont Sume precedente
Fișe de cont Fișe de cont istorice Balanța de verificare
Cartea mare Bilanțul anual și raportarea semestrială
Contabilitate în partidă simplăSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane