Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Contabilitate primară

Contabil Profesional este utilizat cu succes şi "doar" pentru a gestiona, genera şi tipări diferite documente emise sau primite de firmă, de a conduce registrul de casă, sau a urmării încasarea clienţilor ori plata furnizorilor, etc; toată această activitate, lucrul direct cu documente precum şi inter-relaţionarea între documente, crearea (semi)automată  a unora pe baza altora, deja introduse, au fost numite generic de "Contabilitate Primară".
Până la urmă este o parte din ceea ce face la orice firmă o persoană care nu are nepărat o pregătire economică avansată (o secretară, un contabil de întreprindere) şi care întocmeşte aceste documente, atât pentru a se conform cu legislaţia cât şi pentru a gestiona operativ firma respectivă sau ca bază pentru diferite raportări şi pentru evidenţa contabilă.

În cazul în care programul este folosit în configuraţie completă contabilitatea primară apare ca fiind în centrul sistemului, are legătură intrinsecă cu toate celelalte secţiuni către care furnizează informaţii, şi se poate spune că programul este "orientat document" (sau "prima dată a fost documentul") Schema bloc contabilitate primara

Documentele primare pe care programul le implementează, şi care pot fi operate ca atare, fiecare având locul său în cadul programului sunt redate în figura alăturată : Note de receptie, Facturi, Bonuri fiscale, Avize de expediţie, Chitante simple, Bilete la ordin, Cecuri, Ordine de compensareOrdine de plată, Procese verbale de casare, Procese verbale de modificare pret, Registru de casă operativ
Tot în contabilitatea primară sunt conţinute diverse raportări care se fac având la bază documente primare: Decont de TVA, Jurnal de Cumpărări, Jurnal de vânzari, Liste de preţuri, Declaraţia 394, ş.a.m.d.
Săgeata către Contabilitatea financiară arată că documentele primare introduse pot fi înregistrate de către program sub formă de Note contabile în Contabilitatea financiară.
Legătura în ambele sensuri cu Gestiunea stocurilor arată că unele documente primare operează în stocuri (le scad, le cresc) sau folosesc informaţii din stocuri; în
Tot documentele primare sunt sursa pentru diverse Statistici; acestea sunt rapoarte despre vânzări, aprovizionare, clienţi, furnizori, etc. 

mai multe informații...

Parteneri

Tabela "Parteneri" conţine informaţii despre toţi partenerii (clienţi, furnizori sau terţi) ai firmei de lucru (denumire, adresă telefon, dacă este sau nu plătitor de TVA, contul în care este înregistrat în contabilite când este furnizor sau client, cum rotunjeşte de obicei la calcule, etc); 

mai multe informații...

Produse

Tabela "Produse" conţine informaţii despre toate produsele (mărfurile, lucrările, serviciile, etc.)  firmei de lucru: denumire, dacă este sau nu purtător de TVA, contul în care este înregistrat în contabilitate când intră  sau iasă din firmă, unitatea de măsură, etc.

mai multe informații...

Note de receptie

Intrările într-o gestiune, fie ele mărfuri, ambalaje, materii prime, materiale, mijloace fixe, etc. se evidenţiază prin NIR-uri. Programul permite gestionarea recepţiilor atât pentru gestiuni conduse la preţ de intrare cât şi pentru gestiuni conduse la preţ de vânzare, şi evidenţiază corect operaţiile atât în Contabilitate financiara cât şi în Gestiunea stocurilor

mai multe informații...

Facturi

Se pot introduce facturi intrate sau emise; acestea se pot tipări pe diverse tipuri de formulare; programul este capabil să genereze note contabile care să reflecte corect în contabilitate fiecare factură (eventual defalcat pe clienţi, furnizori, mărfuri, magazine, etc.)

mai multe informații...

Chitanţe

Se pot introduce chitanţe intrate sau emise; pentru a evidenţia c/v produse / lucrări / servicii, avansuri, sau c/v facturi.

mai multe informații...

Bonuri fiscale

Se pot introduce bonuri fiscale intrate sau emise care vor opera după caz în Gestiunea stocurilor și în Contabilitatea financiara; emiterea se poate face prin casa de marcat;

mai multe informații...

Ordine de plată

Ordine de plată  în care se înregistrează plăţile şi (mai ales) încasările prin diferite bănci.  Programul gestionează separat ordinele intrate / emise, pe fiecare bancă.

mai multe informații...

Cecuri

Permite introducerea în program a cecurilor, intrate şi emise, pentru consemnarea  promisiunilor de plată corespunzătoare facturilor emise și intrate. 

mai multe informații...

Bilete la ordin

Se pot înregistra biletele la ordin intrate şi emise; acestea vor fi evidenţiate corepunzător în Urmarirea operativa a facturilor

mai multe informații...

Ordine de compensare

Permite compensarea de sume cu clienţii / furnizorii; are efect direct în Urmarirea operativa a facturilor şi, prin generare de note contabile, in Contabilitate financiara. Programul permite şi înregistrarea de "compensări în 3"

mai multe informații...

Registru de casă operativ

Acest registru de casă este conceput pentru a fi utilizat de persoane care nu au nici o legătură cu contabilitatea financiară și încearca să imite registrul care se ţine de mână.

mai multe informații...

Urmărire operativă a facturilor

Programul urmăreşte automat obligaţiile de plată ale clienţilor şi furnizorilor, după document, termene de plată, scadenţe, etc; facturile restante pot fi afişate instantaneu din orice modul al programului.

mai multe informații...

Jurnal de cumpărări

Jurnalul de cumpărări este automat generat de către program , dar poate fi creat şi autonom, de către utilizator; deasemenea este posibilă modificarea jurnalului generat de către program; evident , se poate tipări.

mai multe informații...

Decont de TVA

Se crează automat din jurnalele de TVA din luna respectivă şi decontul anterior; se poate completa sau modifica de către utilizator. 

mai multe informații...

Jurnal de vânzari

Jurnalul de vânzări este automat generat de către program din documentele existente; deasemenea poate fi creat , completat sau modificat de către utilizator.

mai multe informații...

TVA la încasare

Programul gestionează cu succes "TVA la încasare" atât pentru firmele care aplică în integralitate sistemul cât și pentru cele care au relații cu parteneri care-l aplică.

mai multe informații...

Declarația 394

Permite completarea automată a a fișierului .pdf de raportat către Ministerul de Finanțe

mai multe informații...

Avize de expediţie

Se pot introduce avize de expediţie pentru mărfurile / produsele care pleacă din firmă.  

mai multe informații...

Procese verbale de casare

Se utilizează pentru evidenţierea scoaterii din gestiune a diverselor produse care nu mai îndeplinesc condiţiile necesare utilizării lor datorită degradării, expirării sau altor cauze.

mai multe informații...

Procese verbale de modificare pret

Sunt documente care se utilizează pentru modificarea preţului în gestiunile a căror evidenţă este condusă la preţ de vânzare.

mai multe informații...

Liste de preţuri

Modulul "Liste de preţuri" permite crearea , modificarea şi tipărirea rapidă a unor liste de preţuri pentru o firmă.

mai multe informații...

Ești aici: Cazacus Cazacus Software Contabil Profesional Contabilitate primară