Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Ordine de compensare

Permite compensarea de sume cu clienţii / furnizorii; are efect direct în Urmarirea operativa a facturilor şi, prin generare de note contabile, in Contabilitate financiara. Programul permite şi înregistrarea de "compensări în 3"

 Se compensează sumele între firma de lucru şi un furnizor care la rândul său este şi client; (practic se face un OC intrat şi unul ieşit)

 La conceperea şi dezvoltarea programului s-au avut în vedere tratarea următoarelor aspecte:

  • introducerea de ordine de compensare (intrate sau emise)
  • un ordin de compensare să poată reflecta compensrarea a mai multor facturi, eventual unele parţial
  • tipărirea la cerere a repertoarului (opis) pe o lună pentru toate ordinele, sau doar pentru cele care îndeplinesc anumite condiţii (un partener şi / sau pe o anumită perioadă, etc.)
  • generarea de note contabile corecte, pentru absolut toate situaţiile.
  • posibilitatea modificării sau ştergerii unui ordin de comppensare deja introduse
Alte facilități
  • Compensări obișnuite
  • Compensări de imobilizări
  • Compensări "în 3"

 
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane