Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Note de receptie

Intrările într-o gestiune, fie ele mărfuri, ambalaje, materii prime, materiale, mijloace fixe, etc. se evidenţiază prin NIR-uri. Programul permite gestionarea recepţiilor atât pentru gestiuni conduse la preţ de intrare cât şi pentru gestiuni conduse la preţ de vânzare, şi evidenţiază corect operaţiile atât în Contabilitate financiara cât şi în Gestiunea stocurilor

La orice intrare în gestiune trebuie făcută o recepţie; asta înseamnă că se fac pentru a reflecta intrări fie de la furnizori externi, fie din alte gestiuni, în urma unui transfer.
Dacă pentru firma respectivă se conduce Gestiunea stocurilor, programul evidenţiază corespunzător intrările făcute pe baza recepţiilor, stocul pentru fiecare produs recepţionat fiind mărit cu cantitatea respectivă.

Dacă recepţia se face de la un furnizor oarecare (nu în urma unui transfer între gestiuni), în Urmarirea operativa a facturilor se crează o datorie a firmei către furnizorul respectiv.

Programul permite completarea uşoară a unui document "Nota de intrare - recepţie" (prescurtat în continuare NIR). La proiectarea programului s-au avut în vedere următoarele obiective: să poată fi completat uşor din facturi sau chitante fiscale, de pe o factură să se poată face mai multe recepţii, sa fie tipărit, să se poată obţine în orice moment un centralizator, eventual pe o anumită perioadă, sau pentru un anumit furnizor, din NIR-urile introduse să se genereze note contabile aferente, documentele pe baza cărora se completeaza NIR-urile să fie incluse în Jurnalul de Cumpărări. La completarea unui rând al unui NIR se introduce (uzual): cantitatea de pe factură, preţul unitar facturat (fără TVA), preţul de vânzare cu amănuntul, cu TVA iar programul efectuează toate celelate calcule.

Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane