Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Facturi

Se pot introduce facturi intrate sau emise; acestea se pot tipări pe diverse tipuri de formulare; programul este capabil să genereze note contabile care să reflecte corect în contabilitate fiecare factură (eventual defalcat pe clienţi, furnizori, mărfuri, magazine, etc.)

Programul permite urmărirea în contabilitate a facturilor pe client / furnizor , eventual pe număr de factură.

Dacă se conduce Urmarirea operativa a facturilor , la operarea unei facturi se crează o obligaţie a clientului faţă de furnizor pentru factura respectivă; în momentul operării unei achitări a clientului către furnizorul respectiv (Chitante , Ordine de plata) factura va fi afişată în lista obligaţiilor de plată.

Dacă se conduce şi evidenţa stocurilor, înregistrarea unei facturi emise are ca rezultat scăderea din stoc a cantităţii facturate pentru  produsele / mărfurile de pe fiecare rând al facturii respective.

Facturile intrate şi cele ieşite conţin cam aceleaşi informaţii şi deci se tratează asemănător. La conceperea şi dezvoltarea programului s-au avut în vedere tratarea urmatoarelor aspecte:

  • introducerea de facturi şi posibilitatea tipăririi facturilor emise
  • posibilitatea introducerii facturilor de retur
  • o factură poate conţine un număr nelimitat de rânduri
  • tratarea corectă a tuturor situaţiilor privind TVA întâlnite în practică
  • posibilitatea obţinerii în orice moment a totalurilor pentru o factură. 
  • o factură poate conţine în cadrul ei orice gen de produse (marfuri, ambalaje, lucrări, servicii, mijloace fixe, consumabile, etc).  
  • tratarea cazurilor în care factura se achită imediat, sau în tranşe
  • posibilitatea achitării totale / parţiale / în avans a unei facturi; cu chitanţă; eventual tipărirea chitanţei, sau a facturii şi chitanţei.

Achitarea se poate face pentru o factură cu chitanţe şi/sau ordine de plată şi/sau cecuri. Este posibil ca în cadrul aceleiaşi facturi sa se factureze mărfuri din gestiuni diferite având loc o supraveghere continuă a stocurilor.

Se poate tipări repertoarul facturilor (opis) pe o lună pentru toate facturile, doar pentru un client şi / sau pe o anumita perioada.

Se pot obţine în orice moment rulajele (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client / furnizor), pentru o lună, decadă, saptamână sau o perioadă oarecare.

Se efecuează completarea automată a jurnalelor de TVA şi a fişelor de magazie cu datele introduse în facturi.

Este posibilă urmărirea în contabilitate a facturilor unui furnizor sau client pe analitic furnizor / client sau chiar pe subanalitic numar de factură. Toate aceste operaţii pot fi făcute rapid, uşor şi sigur. 


Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane