Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Bonuri fiscale

Se pot introduce bonuri fiscale intrate sau emise care vor opera după caz în Gestiunea stocurilor și în Contabilitatea financiara; emiterea se poate face prin casa de marcat;

Un bon fiscal poate conține un număr nelimitat de rânduri. Se tratează toate situaţiile privind TVA întâlnite în practică. Posibilitatea obținerii în orice moment a totalurilor pentru un bon fiscal. Posibilitatea achitării în numerar, cu card sau cu tichete; eventual tipărirea bonului fiscal, sau a repertoarului.

Este posibil ca în cadrul aceluiași bon să fie prezente mărfuri din gestiuni diferite. Se operează automat în stocul pozițiilor pentru care se urmărește stocul.

Se poate tipări repertoarul bonurilor fiscale (opis) pe o lună, sau doar pentru un client / furnizor și / sau pe o anumita perioada.

Se pot obține în orice moment rulajele (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client / furnizor), pentru o lună, decadă, săptămână sau o perioadă oarecare. Se efectuează completarea automată a jurnalelor de TVA și a fișelor de magazie cu datele introduse.

Programul Contabil Profesional poate comunica cu casa de marcat pentru a citi vânzările , a încărca codurile, sau  poate comanda o casă de marcat ca pe o imprimantă fiscală: în acest din urmă caz se operează bonul fiscal în program  iar apoi se dă comanda către casa de marcat pentru tipărirea bonului fiscal. Odată operat în program bonul fiscal afectează corespunzător registrul de casă,  stocurile, jurnalele de TVA dacă e cazul, etc.
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret
Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane