Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Avize de expediţie

Se pot introduce avize de expediţie pentru mărfurile / produsele care pleacă din firmă.  

Avizele sunt organizate într-un reperoar; se poate tipări acest repertoar (opis) pe o lună ,  care să conțină toate avizele, doar pentru un client şi / sau pe o anumita perioada.

Se pot obţine în orice moment rulajele (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client / furnizor), pentru o lună, decadă, saptamână sau o perioadă oarecare.

Avizele de expediție introduse se pot tipări pe diverse tipuri de formulare. 

Dacă se conduce şi evidenţa stocurilor, emiterea de aviz de expediţie are ca rezultat scăderea din stoc a cantităţilor corespunzătoare pentru fiecare produs / marfă conţinut în respectivul aviz.

Programul este capabil să genereze note contabile care să reflecte corect în contabilitate avizele de expediție.

Alte caracteristici

  • avize de retur
  • număr nelimitat de rânduri
  • posibilitatea obţinerii în orice moment a totalurilor pentru un aviz 
  • mărfuri din gestiuni diferite 
  • loturi
  • transporturi
  • personalizare (ex: management deseuri)
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane