Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Chitanţe

Se pot introduce chitanţe intrate sau emise; pentru a evidenţia c/v produse / lucrări / servicii, avansuri, sau c/v facturi.

Chitanţele sunt organizate într-un repertoar, şi sunt ordonate după un număr de secventă; acest număr indică ordinea în care au fost ele introduse. Repertoarul conţine câte un rând pentru fiecare chitanţă introdusă.

Operarea unei chitanţe emise are ca efect scăderea datoriei pe care beneficiarul o are faţă de furnizor; în momentul invocării unui partener, programul afişează toate facturile care sunt susceptibile de a fi achitate cu chitanţa respectivă; cu o chitanţă este permisă achitarea integrală sau parţială a uneia sau a mai multor facturi.

Programul permite, printre altele

  • introducerea de chitanţe (intrate sau emise) şi posibilitatea tipăririi chitanţelor emise;
  • o chitanţă poate marca plata/încasarea unui produs sau a unui serviciu, a unei facturi sau a unui avans
  • tipărirea la cerere a repertoarului chitanţelor (opis) pe o lună pentru toate chitanţele, sau doar pentru cele care îndeplinesc anumite condiţii (un client şi / sau pe o  anumită perioadă, etc.)
  • obţinerea în orice moment a rulajelor (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client /furnizor), pentru o lună, decadă, săptămână sau o perioadă oarecare.
  • generarea de note contabile corecte, pentru absolut toate situaţiile.
  • posibilitatea urmăririi în contabilitate a achitării cu chitanţe a facturilor unui furnizor sau client pe analitic furnizor / client sau chiar pe subanalitic număr de factură
  • posibilitatea modificării sau ştergerii unei chitanţe deja introduse

 
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane