Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Bilete la ordin

Se pot înregistra biletele la ordin intrate şi emise; acestea vor fi evidenţiate corepunzător în Urmarirea operativa a facturilor

Sunt foarte asemănătoare cu \ctbaMce, fiind folosite pentru a consemna promisiuni de achitare a unor facturi înregistrate anterior în program. Biletele la ordin  sunt organizate într-un repertoar, şi sunt ordonate după un număr de secventă, care indică ordinea în care au fost ele introduse. Repertoarul conţine câte un rând pentru fiecare document introdus.

Operarea unui bilet la ordin emis are ca efect înregistrare promisiunii de plată către clientul care este beneficiarul biletului; similar un bilet la ordin intrat înregistrează o promisiune de la  clientul care l-a emis.

În ambele cazuri, în momentul invocării unui partener, programul afişează toate facturile care sunt susceptibile de a fi promise cu biletul la ordin  respectiv; cu un bilet la ordin se poate promite achitarea  integrală sau parţială a unei sau a mai multor facturi.

Programul permite, printre altele

  • introducerea de bilete la ordin
  • un bilet la ordin  poate acoperi una sau mai multe facturi, parțial sau integral
  • tipărirea la cerere a repertoarului  (opis) pe o lună pentru toate biletele la ordin 
  • obţinerea în orice moment a rulajelor (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client /furnizor), pentru o lună, decadă, săptămână sau o perioadă oarecare.
  • generarea de note contabile 
  • posibilitatea modificării sau ştergerii unui bilet la ordin deja introdus
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane