Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Cecuri

Permite introducerea în program a cecurilor, intrate şi emise, pentru consemnarea  promisiunilor de plată corespunzătoare facturilor emise și intrate. 

Sunt foarte asemănătoare cu Ordine de plata, dar sunt folosite pentru a consemna promisiuni de achitare a unor facturi înregistrate anterior în program. Cecurile  sunt organizate într-un repertoar, şi sunt ordonate după un număr de secventă, care indică ordinea în care au fost ele introduse. Repertoarul conţine câte un rând pentru fiecare cec introdus.

Operarea unui cec emis are ca efect înregistrare promisiunii de plată către clientul care este beneficiarul cecului; similar un cec intrat înregistrează o promisiune de la un clientul care l-a emis.

În ambele cazuri,  momentul invocării unui partener, programul afişează toate facturile care sunt susceptibile de a fi promise cu cecul  respectiv; cu un cec se poate promite achitarea  integrală sau parţială a unei sau a mai multor facturi.

Programul permite, printre altele

  • introducerea de cecuri
  • un cec poate acoperi una sau mai multe facturi, parțial sau integral
  • tipărirea la cerere a repertoarului  (opis) pe o lună pentru toate cecurile, sau doar pentru cele care îndeplinesc anumite condiţii (un client şi / sau pe o  anumită perioadă, etc.)
  • obţinerea în orice moment a rulajelor (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client /furnizor), pentru o lună, decadă, săptămână sau o perioadă oarecare.
  • generarea de note contabile corecte, pentru absolut toate situaţiile.
  • posibilitatea modificării sau ştergerii unui cec deja introdus
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

 

Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane