Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Declarația 394

Permite completarea automată a a fișierului .pdf de raportat către Ministerul de Finanțe

 

Completarea datelor se face direct din documentele deja introduse.

 • Completarea automată din datele existente
 • Posibilitatea configurării în așa fel încât să răspundă multiplelor scenarii posibile pentru introducerea datelor
 • Rapoarte auxiliare pentru verificare 
 • Verificări și mesaje de atenționare 
 • Posibilitatea de a efectua raportarea pentru perioade anterioare
 • Integrarea cu programele de validare furnizate de Ministerul de Finanțe, atât "soft J"  cât și "soft A" care sunt integrate în programul "Contabil Profesional"

Rapoartele auxiliare sunt utile pentru a verifica sumele declarate, care sunt o varietate de totaluri și subtotaluri ; aveți la dispoziție, printre altele,  lista documentelor ignorate de către program, care nu vor fi incluse în declarație, lista cu documente consierate eroante , centralizatoare pe tipuri de documente, tipuri de parteneri, cote de TVA, etc

Cum obțineți declarația:

1. Datele Dvs. sunt introduse (Note de recepție , Facturi intrate , Facturi emise , etc )
2. Lansați Declarația 394
3. Apăsați butonul "Generează"
4. Consultați listele cu erori și avertismente din zona "Rapoarte auxiliare"
5. Eventual corectați în documente sau modificați parametrii de lucru ai declarației și reluați generarea
6. Validați și obțineți .pdf cu unul din softurile furnizate de Ministerul de Finanţe
7. Raportați fișierul la Ministerul de Finanțe

Declarația 394 valabilă începând cu Octombrie 2016

Documentație: Declaratia 394 - octombrie 2016.pdf

Declarația 394 valabilă începând cu Iulie 2016

Documentație:  Declarația 394 - Noutăți Iulie 2017.pdf

Ce s-a schimbat în program

Modul de operare a rămas același, există mai mulți parametrii de configurare a modului în care se completează declarație; pentru produsele cu taxare inversă trebuie ales, în produse, categoria în care se încadrează fiecare produs.

Ce a rămas la fel în declarație

În afara de numele declarației, care se numește, în continuare, tot "394" nu prea sunt multe, dar există, și trebuie neapărat reamintite pentru a înlătura dubii atunci când verificați declarația, deoarece este foarte probabil să apară diferențe intre evidența reală și ceea ce se cere raportat deoarece:

 • Din documente se raportează doar pozițiile care au TVA
 • Totalurile pe parteneri trebuie raportate rotunjit la leu, iar totalul general pe fiecare tip de operațiune "A"; "L" trebuie calculat prin însumarea acestor valori
 • Declarația nu conține informații referitoare la afiliați, prin urmare aceștia sunt tratați ca și orice alt partener

Ce s-a schimbat în declarație

 • Documentele primite cu întârziere se raportează în luna de raportare
 • Se raportează distinct "A" și "AI" (achizițiile de la furnizorii" care aplică sistemul normal de TVA" și cei care aplică TVA la încasare)
 • Taxare inversă: achizițiile și livrările cu taxare inversă sunt defalcate pe felurite categorii:cereale, deșeuri, ..., certificate verzi, construcții, telefoane, aur, masă lemnoasă, laptop-uri, microprocesoare, etc
 • O mulțime de alte informații, din care amintim, pe scurt:
  • facturi emise către persoane fizice...
  • neplătitori de TVA
  • străini, membrii și ne-membrii UE
  • bonuri fiscale, case de marcat, cu sau fără cod fiscal
  • facturi simplificate cu sau fără cod fiscal
  • bilete de intrare la cei care nu sunt obligați să aibă case de marcat
  • plajă de facturi alocate, facturi anulate, emise de beneficiari, de terți,
  • date aferente solicitărilor de rambursare a TVA
  • regimul special pentru agențiile de turism
  • cofetării, spălătorii, coafură, hoteluri,..., înfrumusețare și, evident, la final, pompe funebre
  • livrări și achiziții în regim special
  • totul, absolut totul, este defalcat pe cote de TVA
  • semnăturile sunt foarte importante: cine e reprezentant legal, cine semnează, cu lux de amănunte

Pentru perioada Iulie - Septembrie 2016

"Se raportează doar Cartușele A - C" , ceea ce înseamnă că mare parte din declarație nu se raportează.

Se raportează strict facturile emise sau primite de la românii plătitori de TVA, (sau cum zic ei, "1.Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România"). 

Nu se raportează:

 • Bonuri fiscale Plaja de facturi, facturi anulate
 • Facturi simplificate TVA deductibilă, etc
 • Facturi primite de la neplătitori (cofetării, spălătorii, etc)
 • Facturi emise către neplătitori (consignații, opere de artă,  etc)
 • Achiziții și livrări intracomunitare
 • Agenții de turism
 • Importuri și exporturi
 • Persoane fizice
 • Încasări cu case de marcat (le spune "AMEF"!)

Numărarea facturilor

în declarația 394 se raportează în câteva locuri numărul de facturi emise / primite , centralizat pe fiecare partener și tip de operație (livrare, achiziție, etc)

Deși ar trebui să fie unul dintre mai simple lucruri de verificat de către un om obișnuit, geniile care au conceput declarația au reușit să complice (probabil la maximum) modul în care acest număr de facturi se raportează. Ca atare, în multe cazuri cifrele raportate în declarație sunt fie greu de verificat , fie pur și simplu de neverificat; ideea că ceea ce apare în declarație corespunde realității se pare că nu este una din prioritățile părinților fondatori.

Despre toată logica ciudată care zice când se numără o factură și când nu există unele lucruri precizate ("prin excepție:) în norme (OPANAF 2264) și nespecificate în fișierul .pdf "structD394.pdf" (care vrea să fie un fel de specificație tehnică), iar altele, referitor la taxare inversă sunt descrise în "specificația tehnică" dar nu și în OPANAF. Practic, numărarea în sine se face atât de încâlcit încât faimoasele soft J și soft A aproape că nu fac nici un fel de validare. În continuare vom da modul în care se calculează acest număr de facturi în diferite situații.

Facturi cu sume mici sau totalul facturilor este mic

Facturile izolate (una singură de la un anumit furnizor) cu sume mici, la care BI sau TVA sunt sub 50 de bani, nu se raportează.

Dar nici cele mari, dacă sunt împreună cu unele de stornare, nu se raportează întotdeauna: De exemplu, dacă primiți de la un furnizor 2 facturi (una de e 100 de lei, una storno de -99 de lei, în declarație trebuie raportat ZERO facturi (adică furnizorul acela nu trebuie declarat).

Dacă însă aveți încă o factură de 10 lei de la același furnizor, veți raporta 3 facturi.

Mai multe cote de TVA pe o factură

În cazul în care aveți mai multe cote de TVA pe o factură, deoarece numărul de facturi se raportează defalcat pe cote de TVA, și normele spun că trebuie să "punem 1" doar la valoarea TVA cea mai mare, și la valori egale la cota cea mai mare, deci în cazurile acestea vor exista poziții în declarație care vor avea "zero" la număr de facturi cu o anumită cotă (sau, la modul general, oricum un număr mai mic decât numărul real de facturi care conțin respectiva cotă)

Mai multe produse cu taxare inversă pe o factură

În avântul de nestăvilit de a complica și mai mult modul de completare a declarației, în cazul produselor cu taxare inversă care se defalcă pe subcategorii, într-o factură se numără efectiv doar, și acum atenție: în cazul livrărilor poziția cu BI cea mai mare , iar în cazul achizițiilor poziția cu TVA cea mai mare.

Adunăm mere cu pere?

Ceva mai mult, există un câmp care deși se numește nrFacturiA, ceea ce ne-ar duce cu gândul la achiziții, dar el trebuie să conțină numărul de facturi de achiziție 'normală' plus cele de achiziție cu taxare inversă

Concluzii

Practic, în ceea privește verificarea numărului de facturi, verificare declarației cu realitatea se poate face doar dacă se îndeplinesc simultan, următoarele condiții:

 • fiecare factură conține exclusiv o singură cotă de TVA
 • fiecare factură are un TVA mai mare de 50 de bani
 • nu există facturi storno care să ducă la TVA total sub 50 de bani pentru parterul și tipul de operație respectiv
 • facturile cu taxare inversă din categoriile care se defalcă conțin un singur produs
 • nu există facturi care să conțină atât produse 'normale' cât și cu taxare inversă

Acestea nu sunt limitări ale programului Contabil Profesional, care completează corect declarația în toate aceste cazuri, ci sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca utilizatorul să poată verifica că în declarație nu s-a omis ceva, respectiv numărul de facturi numărate așa cum înțelege orice om să numere ar trebui să fie identic cu numărul de facturi care este completat în declarație, în diverse locuri.


 Mai multe găsiți în documentul Declarația 394 - Noutăți Iulie 2017.pdf

 
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret
Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane