Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Decont de TVA

Se crează automat din jurnalele de TVA din luna respectivă şi decontul anterior; se poate completa sau modifica de către utilizator. 

Dacă este un decont lunar completarea se face doar din jurnalele lunii curente; dacă este trimestrial trebuie sa fie din  lunile anterioare; pogramul sesizează dacă anumite jurnale nu sunt  completate de loc, dar nu şi dacă acestea sunt mai noi decât documentele primare din care rezultă.

Se poate lista exact aşa cum este cerut de către \MF , şi se crează discheta.

 

 

 

 
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret
Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane