Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Jurnal de vânzari

Jurnalul de vânzări este automat generat de către program din documentele existente; deasemenea poate fi creat , completat sau modificat de către utilizator.

 Jurnalul de vânzării se generează din din facturile emise, bonurile fiscale emise

Jurnalul se generează automat după apel din fiecare dintre bazele de date enumerate mai sus, dacă baza de date respectivă a fost actualizată ulterior Jurnalului de TVA.

La generare, se şterg în prealabil poziţiile din jurnal care provin din bazele de date respective (generate anterior de către program), şi se lasă nealterate poziţiile introduse de Dvs. Dacă a-ţi modificat o poziţie cu funcţia <Modifică> aceasta va rămâne în jurnal,chiar dacă iniţial a fost generată de program. Deci, la generare NU se şterg articolele adăugate sau chiar modificate de către Dvs (cu funcţia<Modifică> sau F11). Ideea este că în cazul în care s-au efectuat modificări explicite de către Dvs, acestea vor fi păstrate; vă revine tot Dvs. sarcina de a şterge rândurile duplicate, rezultate în urma generării.

Programul completează coloanele în conformitate cu TVA aplicat fiecărui rând din documentul de intrare. Deasemenea programul tratează si situația de "plăți in contul clientului" ( explicat în documentație)Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane