Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Ordine de plată

Ordine de plată  în care se înregistrează plăţile şi (mai ales) încasările prin diferite bănci.  Programul gestionează separat ordinele intrate / emise, pe fiecare bancă.

Sunt foarte asemănătoare cu Chitante, folosite pentru a achita facturi, cu particularitatea că sunt grupate pe bănci. Ordinele de plată sunt organizate într-un repertoar, şi sunt ordonate după un număr de secventă; acest număr indică ordinea în care au fost ele introduse. Repertoarul conţine câte un rând pentru fiecare OP introdus.

Operarea unui OP emis are ca efect scăderea datoriei pe care o avem fată de un furnizor; similar, OP-ul intrat maechează încasarea unei sume de la client, deci va scădea datoria sa față de firma curentă. În ambele cazuri,  momentul invocării unui partener, programul afişează toate facturile care sunt susceptibile de a fi achitate cu OP-ul  respectiv; cu un OP este permisă achitarea integrală sau parţială a unei sau a mai multor facturi.

Programul permite, printre altele

  • introducerea de OP  (intrate sau emise) şi posibilitatea tipăririi OP emise;
  • un OP poate marca plata/încasarea unui produs sau a unui serviciu, a unei facturi sau a unui avans
  • tipărirea la cerere a repertoarului  (opis) pe o lună pentru toate OP-urile, sau doar pentru cele care îndeplinesc anumite condiţii (un client şi / sau pe o  anumită perioadă, etc.)
  • obţinerea în orice moment a rulajelor (totaluri) din repertoar (eventual pentru un client /furnizor), pentru o lună, decadă, săptămână sau o perioadă oarecare.
  • generarea de note contabile corecte, pentru absolut toate situaţiile.
  • posibilitatea urmăririi în contabilitate a achitării cu ordine de plată a facturilor unui furnizor sau client pe analitic furnizor / client sau chiar pe subanalitic număr de factură
  • posibilitatea modificării sau ştergerii unui OP deja introdus
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane