Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Parteneri

Tabela "Parteneri" conţine informaţii despre toţi partenerii (clienţi, furnizori sau terţi) ai firmei de lucru (denumire, adresă telefon, dacă este sau nu plătitor de TVA, contul în care este înregistrat în contabilite când este furnizor sau client, cum rotunjeşte de obicei la calcule, etc); 

Partenerii sunt identificaţi printr-o "Abreviere" de maximum 10 caractere; o abreviere este un cod care identifică în mod unic un partener, şi este utilizată pentru a invoca un partener în diverse alte locuri în program; puteţi modifica oricând doriţi abrevierea pentru un partener, şi ea va apare modificată automat în toate locurile în care a fost invocat acest partener.

Fiecare firmă are partenerii săi, dar programul permite şi definirea unui set de parteneri generali, care sunt comuni tutror firmelor. În orice moment puteţi afla date despre un partener.

Există şi o tabelă asemănătoare, dar care conține "Parteneri generali" și poate  accesată din meniul Sistem. La fiecare apel al aplicaţiei "Parteneri" pentru o firmă (din meniul Date), programul copiaza din baza de date "Parteneri generali" toţi partenerii care nu există (ca abreviere) în baza de date "Parteneri" a firmei respective. Ca o consecinţă, adăugarea unui Partener în "Partenerii generali",va duce la adăugarea sa în toate firmele gestionate de program, pe măsură ce , pentru firma respectivă, se invocă aplicaţia "Parteneri" din meniul "Date", bara "Parteneri...".
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane