Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Registru de casă operativ

Acest registru de casă este conceput pentru a fi utilizat de persoane care nu au nici o legătură cu contabilitatea financiară și încearca să imite registrul care se ţine de mână.  

Registrul de Casă este organizat într-un repertoar ordonat după data calendaristică; repertoarul conţine câte un articol pentru fiecare zi din luna respectivă; sunt evidenţiate soldurile de început şi sfârşit a fiecărei zile.

Se completează automat din alte documente care evidenţiază fluxuri de numerar (chitanţe, bonuri fiscale)

Faţă de registrul de casă legat de contabilitate , acest registru prezintă următoarele avantaje:

  • în fiecare moment al lucrului se afişează pe ecran total încasări, total plăţi , şi soldul curent
  • are mai puţine rânduri (nu conţine TVA separat)
  • este efectiv împărţit pe zile
  • un document apare pe un singur rând , nefiind detaliat pe conturi componente aşa cum apare în registrul de casă "contabil".
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pret


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane