Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Documente de intrare şi ieşire

Sunt trecute in revistă documentele care operează în stocuri.

Documentele care în principiu operează în stocuri sunt prezente în tabelul următor (evident, sunt luate în considerare doar produsele pentru care se urmăreşte stocul.): 

Inventare Note de recepţie Facturi
Avize de expediţie Bonuri fiscale Bonuri de consum
Rapoarte de producţie Procese verbale de casare Procese verbale de modificare pret

Documente de intrare

Intrările pentru produsele pentru care se urmăreşte stocul se fac exclusiv cu Note de Intrare / Recepţie (NIR). Un NIR se face, în principiu, pe baza unei facturi, şi uneori (materii prime) pe
baza unei chitanţe fiscale. Pentru gestiunile conduse la preţ de intrare se introduce pentru fiecare produs (marfă) cantitatea şi preţul unitar facturat; pentru cele conduse la preţ de vânzare se introduce suplimentar preţul de vânzare stabilit la intrare.

Deasemenea, NIR-urile sunt folosite pentru transferurile între gestiuni; d.p.v. al programului este suficient să faceţi o recepţie în gestiunea destinaţie, specificând ca furnizor firma respectivă
şi gestiunea sursă; programul va actualiza corespunzător stocul în ambele gestiuni. Evident, este permis transferul între gestiuni de tipuri diferite.

Documente de ieşire

Ieşirile sunt evidenţiate uzual prin Facturi, Bonuri fiscale, sau NIR-uri în roşu (retururi). La emiterea unui document de ieşire se va modifica corespunzător stocul în gestiunea din care se face ieşirea. Mai exista Procese verbale de casare, ...(această pagină trebuie actualizată)

 


Module ale gestiunii stocurilor

Prezentare Gestiunea stocurilor Documente de intrare şi ieşire
Stocuri curente Fişe de magazie Balanţa de materiale
Gestiuni Inventare Rapoarte de gestiune
StatisticiSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane