Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Fişe de magazie

Aflaţi în orice moment care au fost intrările şi ieşirile unui produs care au avut ca rezultat stocul final, pe o perioadă oarecare.

Fişele de magazie sunt create de către program din informaţiile care au fost introduse anterior.

Programul permite listarea fişelor de magazie pentru un anumit produs, gestiune, preţ de achiziţie, şi suplimentar, poate chiar filtra rezultatele după zona de mişcare a stocurilor.

Foarte pe scurt:

semn facilitate unul sau mai multe produse semn facilitate la preţ de intrare
semn facilitate una sau mai multe gestiuni semn facilitate la preţ de vânzare
semn facilitate selecţie perioadă, la rezoluţie minute semn facilitate intrările şi ieşirile efective din firmă
semn facilitate filtrare produse după preţ semn facilitate mişcările în interiorul firmei
semn facilitate filtrare produse după şir în denumire semn facilitate filtrare după gestiuni
semn facilitate configurarea modului de completare semn facilitate formate de listare variate
semn facilitate configurarea tratării a operaţiilor în roşu

Fişele de magazie obţinute de programul Contabil Profesional respectă formularul 14-3-8 precum iar modul de completare respectă legislaţia în vigoare, inclusiv OMF NR. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile .
Suplimentar programul pune în coloana "Observaţii" abrevierea furnizorului, a clientului, a gestiunii sursă sau e gestiunii destinaţie, după caz; în acest fel este uşurată interpretarea informaţiilor furnizate de fişa de magazie.
 
Programul Contabil Profesionalpune la dispoziţia Dvs două instrumente pentru obţinerea fişelor de magazie:

Completarea fişelor se face automat de către program, pe baza documentelor existente, prezente în tabelul următor: 

Inventare Note de recepţie Facturi
Avize de expediţie Bonuri fiscale Bonuri de consum
Rapoarte de producţie Procese verbale de casare Procese verbale de modificare pret

Mai sus sunt date documentele care în principiu operează în stocuri, deci a căror operaţiuni vor apărea în fişele de magazie, dar, evident, sunt luate în considerare doar produsele pentru care se urmăreşte stocul.

Schema bloc pentru fişe de magazie

 

Documentatie completă: Fise de magazie.pdf


Articole referitoare la fişele de magazie

Fişe de magazie Fişe de magazie pentru luna curentă Fişe de magazie istorice


Module ale gestiunii stocurilor

Prezentare Gestiunea stocurilor Documente de intrare şi ieşire
Stocuri curente Fişe de magazie Balanţa de materiale
Gestiuni Inventare Rapoarte de gestiune
StatisticiSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane