Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Inventare

  Inventarul se poate face periodic: lunar, bilunar, semestrial , anual , doar in anumite luni, sau în anumite zile;

  Programul permite efectuării de inventare şi obţinerea de liste de inventar la începutul lunii sau n cursul lunii
  Programul permite ca inventarierea faptică să poată fi făcută pentru toate produsele /doar pentru anumite produse; în acest caz pentru restul produselor se consideră bune stocurile finale rezultate din calculul balanţei de materiale.

  Stocurile iniţiale se introduc la prima utilizare a programului; în continuare, în fiecare lună balanţa de materiale va folosi stocurile din luna anterioară şi va pregăti stocurile iniţiale pentru luna urmatoare. Mai clar, "Balanţa de Materiale" preia stocurile finale de luna trecută, şi pe baza tranzacţiilor din luna curentă (Recepţii, Facturi, etc.) calculează stocurile finale din luna curentă; aceste stocuri finale vor constitui stocuri iniţiale pentru luna următoare. Evident, stocurile iniţiale pentru o lună pot fi modificate manual de către dvs. în urma inventarelor, proceselor verbale, etc.


  Module ale gestiunii stocurilor

  Prezentare Gestiunea stocurilor Documente de intrare şi ieşire
  Stocuri curente Fişe de magazie Balanţa de materiale
  Gestiuni Inventare Rapoarte de gestiune
  Statistici

  

  Module ale contabilităţii primare

  Contabilitate primară Parteneri Produse
  Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
  Chitanţe Ordine de plată Cecuri
  Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
  Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
  Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
  Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
  Procese verbale de modificare pret

  

  Secţiuni ale programului

  Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
  Producţie Resurse umane