Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Noutăți Salarii

06/06/2019

Baza de calcul plafon scutire OUG 114 conține tichete doar începând cu luna mai 2019. Actualizarea 2007
COR actualizat la versiune 8, conform cu Revisal 6.0.7. Raportarea pentru ITM se poate face în oricare dintre formatele XML acceptate: 5.0.8, 6.0.6, 6.0.7 . Actualizarea 2006

02/06/2019

CAS zilieri, Baza de calcul plafon scutire OUG 114. Detalii în Actualizarea 2004

29/05/2019

Algoritm generalizat pentru afișarea bazei de impozitare

18/04/2019

Actualizarea CAM construcții la 2.25 retroactiv

08/02/2019

Regim special construcții pentru angajații cu timp parțial

07/02/2019

Regim special construcții

07/12/2018

Au fost introduse state de plată extinse: acestea permit afișarea a 8 premii brute și 8 premii nete. Denumirile premiilor sunt specifice fiecărei firme. Statul de plată, fluturașii, exporturile vor lista doar premiile efectiv utilizate la un moment dat.

05/12/2018

Cu Actualizarea 1963  foile colective de prezentă conțin și simbolul IC pentru "Îngrijire copil"

30/11/2018

Cu Actualizarea 1962  s-au introdus

 1. Contracte cu ore pe săptămână / lună
 2. Rapoarte state de plată extinse
 3. Exporturi - versiune pregătită pentru state extinse
 4. Adaptări la interfața unică de raportare

14/11/2018

După Actualizarea 1954 s-au făcut felurite modificări, care sunt ceva prea multe pentru a fi detaliate aici. Printre ele a fost sistematizat și rescris codul pentru calculul CAS aferent concediilor medicale începând cu anul 2018; acum s-ar putea citi cam așa

CAS aferent CM se plafonează în unul din următoarele cazuri:

 1. pentru orice certificat emis pentru perioada 01.01 - 30.06 (ianuarie - iunie 2018)
 2. sau pentru orice certificat în prelungire a unuia inițial din perioada 01.01 - 30.06
 3. sau pentru orice certificat cu codul 08,09,15 emis în perioada 01.01 - 30.09 (sept)
 4. sau pentru orice certificat cu codul 08,09,15 emis după 1 octombrie 2018 care este în prelugirea unui certificat cu același cod emis de la începutul anului până la 30 septembrie 2018

În toate celelalte cazuri CAS aferent CM nu se plafonează. Deci, de exemplu, pentru concediile de maternitate acordate începând cu octombrie 2018, CAS nu se mai plafonează, se va plăti 25%.

21/09/2018

După Actualizarea 1946 programul reține istoricului contribuțiilor CCI introdus la primul concediu medical pentru un angajat nou introdus în program, și folosește respectivele informații la calculul unui eventual concediului medical ulterior.

20/09/2018

Raportul "Centralizator CM" a fost adaptat cerințelor Casei de Asigurări de Sănătate și conține începând cu iulie 2018 și informații referitoare la stagiul de cotizare.  Mai multe informații găsiți în Actualizarea 1943

19/09/2018

Se tratează corect completarea certificatelor medicale în prelungire care au alt cod față de certificatul medical inițial.
Bifarea [x] certificat inițial în prelungire poate fi făcută și cu tasta ALT+P
S-a introdus un parametru care permite configurarea programului în privința completării automate a codului de indemnizație al certificatelor în prelungire 

Mai multe informații găsiți în Actualizarea 1937.

10/09/2018

Se tratează unitar categoria de angajați "Administratori cu contract de mandat" (unde pot fi încadrați Președinții de asociații de proprietari) conform legislației din diferite perioade. Actualizarea 1942.

07/09/2018

Se tratează unitar categoria de angajați "Zilieri" conform legislației din diferite perioade. Actualizarea 1936Actualizarea 1938Actualizarea 1939.

16/08/2018

Actualizarea 1932. În foi colective de prezentă sunt evidențiate separat zilele pentru "Creștere copil".

01/08/2018

În Actualizarea 1921, Actualizarea 1922Actualizarea 1923Actualizarea 1924, Actualizarea 1926 a fost implementat întregul mod de calcul pentru concedii medicale începând cu iulie 2018, conform cu OUG.3 / 08.02.2018 , OUG.8 / 01.03 CAS și reglementările Ordinului 15/05.01.2018.

În rezumat aceste reglementări spun că începând cu ianuarie 2018 CAS datorat pentru indemnizațiilor de concedii medicale se plafonează la 115 lei  dar numai pentru o anumită perioadă, pentru diferite tipuri de concediu medical, cu diferite termene, după cum urmează:

 • în perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 CAS datorat se plafonează la 115 lei pentru toate concediile medicale
 • începând cu 01.07.2018 se plafonează la 115 lei CAS aferent oricărui concediu medical care este în prelungirea unuia inițial emis în perioada 01.01.2018 - 30.06.2018, cu următoarele precizări
  • în perioada 01.07.2018 - 30.09.2018 
   • CAS datorat se calculează normal(25%) pentru
    • incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii
    • prevenirea îmbolnăvirilor , dar nu și pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale
   • CAS datorat se plafonează la 115 lei pentru
    • maternitate (08)
    • îngrijirea copilului bolnav (09)
    • risc maternal (15)
  • începând cu 01.10.2018 
   • CAS datorat se calculează normal (25%), nu se mai plafonează la nici un fel de concediu medical cu excepția de mai jos
   • CAS datorat se plafonează pentru certificatele cu coduri 08, 09, 15 aflate în prelungirea unuia inițial emis în perioada 07.01.2018 - 30.09.2018

Stagiul minim de cotizare reglementat de OUG 3 este cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni; asta înseamnă că dacă un angajat se îmbolnăvește la un moment primește banii doar dacă a contribuit suficient de mult la CCI., cu următoarele excepții

 • 05 Boli infecto-contagiase din grupa A
 • 06 Urgențe
 • 12 TBC
 • 14 Neoplazii și SIDA

În fereastra "Istoric CCI" din fereastra "Concedii medicale" au fost introduse câmpurile aferente pentru calculul stagiului minim de cotizare.

Mai multe informații găsiți în Actualizarea 1921

18/07/2018

Angajați / detalii contract / motive de scutire definite mai clar decât în D112; programul o va încadra corect în clasificarea eterogenă din D112.  Mai multe informații Actualizarea 1917

08/06/2018

Actualizarea 1912 introduce un format nou (versiunea 8) pentru exportul în Excel a centralizatoarelor din statele de plată. Nu există mai multe informații referitor la acest subiect.

01/06/2018

În cazul raportărilor pentru Revisal 5.0.8 se înscrie întotdeauna versiunea 6 pentru COR, aceasta fiind ultima acceptată de respectivul program . Precizări suplimentare găsiți în Actualizarea 1909

31/05/2018

S-au introdus codurile COR versiunea 7. Raportarea pentru Revisal se poate face fie pentru Revisal 5.0.8 fie pentru Revsial 6.0.6. În Angajați se poate face operatia de mutare de la alt angajator. Mai multe detalii găsiți în Actualizarea 1907

07/05/2018

S-a modificat programul pentru a exporta corect  salarii uriașe, cu rețineri de peste 1 milion lei noi. Mai multe detalii găsiți în Actualizarea 1898

17/04/2018

Export adeverințe pentru concedii medicale. Se selectează automat varianta de adeverința în funcție de data pentru care se dorește adeverința, fie "stil vechi":, fie conform l 15/1.311/2018. De asemenea a fost schimbat directorul implicit în care se exportă noile adeverințele ..\DECLAR\<anul>\Salarii\<luna>\<firma>\Adeverinte concedii medicale, pentru a nu se suprapune cu vechiul director. Mai multe detalii găsiți în Actualizarea 1897

14/04/2018

Export fise fiscale din Declarația 205. Detalii în Actualizarea 1896

03/04/2018

Export adeverințe pentru concedii medicale. Detalii în Actualizarea 1894

21/03/2018

S-a modificat funcția de generare a notelor contabile din statele de plată. Găsiți mai multe amănunte in Actualizarea 1890

15/03/2018

S-au introdus câmpuri separate pentru contribuțiile calculate și cele reținute pe statul de plată. Mai multe amănunte găsiți în Actualizarea 1888

14/03/2018

S-a modificat modul de calcul CAS  și CASS pentru a ține cont de

 • OUG 8 / 2018 care zice că în unele situații angajatorul suportă  o parte din contribuții
 • modul in care rotunjește D112 pentru calculul CAS și CASS; in particular, la CAS se rotunjesc mai întâi contribuțiile (25% al salariului realizat , CAS aferent CM) și abia apoi se adună

A fost creeat un raport lămuritor relativ la la sumele datorate pentru CAS și CASS; raportul poate fi invocat tot din butonul "Baza de calcul CAS / CASS".

Pentru mai multe informații: Actualizarea 1887

05/03/2018

Cu Actualizarea 1884 s-a introdus noul mod de calcul al CAS angajat în așa fel încât să respecte OUG 8 / 2018 care spune cum se procedează începând din 01.01.2018 în ce privește concediile medicale. 

OUG  8 a fost publicat în MO 190 / 01.03.2018 deci fix după două luni de la data din care intră în vigoare și conține modificări privind modificările aduse modificărilor aferente salariilor pentru lunile Ianuarie și Februarie 2018, cu 5 pagini de justificări. În esență sunt atinse două aspecte:

 1. calculul CAS aferent CM
 2. stagiul minim de cotizare

a) CAS aferent concediilor medicale se plafonează la valoarea calculată ca în 2017. 

"CAS aferent CM nu poate depăși 10.5% aplicat la 35% din 3131"
adică 3131 * 35 / 100 * 10,5 / 100 * nrZileCM / nrZileLucrătoareÎnLună

Plafonarea se aplică concediile medicale pentru incapacitate temporară sau prevenire îmbolnăviri, emise în perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 , precum și celor emise în prelungire pentru certificate inițiale în perioada respectivă.

La fel se aplică plafonarea pentru concediile medicale de maternitate, îngrijire copil bolnav, risc maternal perioada este mai lungă cu 3 luni, respectiv 01.01.2018 - 30.09.2018. 

b) precizează că stagiul minim de cotizare este de 1 lună

"Prin derogare de la prevederile Art. 7 din OUG 158/2005, până la 01.07.2018, stagiul este o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii in care se acordă CM"

Din păcate OUG 8  nu  precizează care lună: cea mai mare, cea mai mică, cea mai recentă, așa că putem presupune că cea mai recentă. Normele vechi ziceau clar 22 zile dar asta a fost... acum avem un alt articol de lege, deci nu știm în acest moment cu precizie care este acel stagiu minim de cotizare, va trebui Dvs să stabiliți pe baza unor presupuneri.

În concluzie, pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2017 stagiul de cotizare minim este de o lună, dar el poate fi și mai mare, de 2 ,3, 4, 5 sau 6 luni; media zilnică se calculează la stagiul de cotizare efectiv, și nu la ultima lună, cum s-ar putea înțelege. Ca atare, în program lăsați calculul mediei zilnice așa cum apărea el până acum; evident, dacă persoana a venit din altă parte și prezintă o adeverința privind stagiul de cotizare la celălalt angajator operați respectivele sume in fereastra concedii medicale, la istoric contribuții CCI și programul va calcula corect media zilnică 

01/03/2018

OUG  8 a fost publicat în MO 190 / 01.03.2018 ; aceasta modifică OUG 3 și Ordinul 15 și ce-o mai fi fost, și în rezumat plafonează pentru o vreme, pe parcursul anului 2018, CAS datorat pentru indemnizațiile CM la nivelul anului 2017, după formula 3131 * 35 / 100  * 10.5 / 100 = 115.06425 dar proporțional cu numărul zilelor de CM; formula de mai sus este pentru o lună întreagă, dacă luna are de exemplu 22 de zile și omul a fost în CM 10 zile, CAS se va plafona la 115.06425 * 10 / 22 = 50.30193

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor și a face calculul CAS de o simplitate maximă OUG 8 vine cu o mică idee suplimentară, de geniu,  și împarte concediile medicale în două mari categorii:

(A) concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii ori pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de munca, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale respectiv codurile 01,02,03,04,05,06, 07. 10, 11, 12, 13, 14

(B) se afla sau intra in concediu medical pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav sau risc maternal, respectiv codurile 08, 09, 15

Pentru aceste categorii sunt prevăzute perioade de aplicare diferite. Pentru (A) până la 30.06.2018 iar pentru (B) până la 30.09.2018, dar, pentru și mai mare simplitate se includ în aceste perioade și certificatele medicale în prelungire la certificatele medicale inițiale emise în perioadele respective. Vor fi, așadar, doar 4 CAS-uri posibile aferente CM:

 1. CM din categoria (A) 
  1. cu data <= 30.06 sau cu data >= 01.07 dar în prelungire la unul inițial cu data <= 30.06
  2. cu data >= 01.07 și eventual în prelungire la unul  inițial cu data >= 01.07
 2. CM din categoria (B)
  1. cu data <= 30.09 sau cu data >= 01.10 dar în prelungire la unul inițial cu data <= 30.09
  2. cu data >= 01.10 și eventual în prelungire la unul  inițial cu data >= 01.10

Pentru 1.i și 2.i CAS aferent CM se calculează ca 25% din indemnizațiile primite dar se plafonează la 115.06425 * numărul de zile de CM / numărul de zile lucrătoare în lună

Pentru 1.ii și 2.ii CAS aferent CM se calculează ca 25% din indemnizațiile primite.

Prin urmare CAS datorat de angajat va fi calculat ca 25% aplicat la timp efectiv lucrat, desigur cu respectarea OUG referitoare la baza de calcul minimă la care se va aduna CAS aferent CM calculat așa cum este descris mai sus. Ceea ce nu specifică OUG 8 este când se fac rotunjirile , la calculul fiecărui CAS, sau la final. Este probabil de la sine înțeles și din acest motiv OUG 8 nu se obosește să ni-l dea mură-n-gură , vom vedea, prin încercări, cum va dori validatorul declarației 112 atunci când aceasta va fi , într-un final, publicată de ANAF, in câteva variante, cu câteva zile înainte de termenul limită.