Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Producţie

În cadrul firmei de lucru trebuie să existe definite una sau mai multe Secţii de Producţie şi una sau mai multe Gestiuni. Din gestiunile de materii prime şi materiale se consumă, iar în gestiunile de produse finite se depozitează producţia realizată.

Activitatea de producţie este reflectată prin rapoartele de producţie; acestea consemnează crearea de produse finite, care sunt depozitate în gestiuni.


Module ale secţiunii "Producţie"

Producţie - prezentare
Secţii de producţie Bonuri de consum Rapoarte de producţieSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Secţii de producţie

Aici sunt definite secţiile...

mai multe informații...

Bonuri de consum

Se pot introduce Bonuri de consum pentru materiile prime, materialele sau semifabricatele care sunt utilizate de secţiile de producţie.

mai multe informații...

Rapoarte de producţie

Se pot introduce Rapoarte de Producţie pentru produsele finite sau semifabricatele care rezultă din activitatea secţiilor de producţie.

mai multe informații...