Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Bonuri de consum

Se pot introduce Bonuri de consum pentru materiile prime, materialele sau semifabricatele care sunt utilizate de secţiile de producţie.

Evident, pot fi tipărite, se pot genera note contabile, şi dacă se conduce gestiunea stocurilor se operează corespunzator în stoc. Se pot efectua consumuri pe baza de rețete.

Bonurile de consum fac parte atât din Contabilitatea Primara cât şi din Gestiunea stocurilor adică pot fi introduse pur şi simplu, doar în vederea tipăririi şi obţinerii de Note contabile ; dacă pentru firma respectivă se conduce Gestiunea stocurilor şi pentru produsele consumate se urmăreşte stocul operarea în bonul de consum va avea ca efect normal diminuarea stocului pentru fiecare reper dat în consum.

Un bon de consum poate conţine produse din gestiuni diferite. Este emis pentru obţinerea unui produs finit.

 


Module ale secţiunii "Producţie"

Producţie - prezentare
Secţii de producţie Bonuri de consum Rapoarte de producţieModule ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane