Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Articole

State de plată

Aveți acces la statele de plată a unei firme.

La conceperea şi dezvoltarea programului s-au avut în vedere următoarele aspecte:

• introducerea şi tipărirea de state de plată şi a listelor de avans.
• tipărirea de fluturaşi
• angajaţi cu carte muncă, pensionari, administratori cu contract de administrare
• angajaţi în condiţii speciale (şomeri)
• posibilitatea obţinerii în orice moment a totalurilor pentru un stat de plată, defalcat pe sumele componente
• tipărirea la cerere a repertoarului statelor de plată (opis) pe o lună
• posibilitatea aplicării scutirii totale sau parţiale de impozitul pe salar diferenţiat pentru fiecare angajat. (ex: handicapaţi, veterani, pensionari)
• tratarea corectă a concediilor de odihnă şi medicale; (calculul automat al zilelor şi sumelor)
• generarea de note contabile corecte, pentru toate situaţiile.
• posibilitatea efectuării de calcule inverse; (se determină salar brut , pornind de la rest de plată)
• Posibilitatea modificării sau ştergerii unei poziţii deja introduse.
• Posibilitatea creerii unui nou stat de plată pe baza unuia deja introdus.
• multe altele
• Toate aceste operaţii să poată fi făcute rapid, uşor, sigur

Statele de plată sunt organizate într-un repertoar, şi sunt ordonate după un număr, care indică ordinea în care au fost ele introduse. Repertoarul conţine câte un rănd pentru fiecare stat de plată introdus. În fapt, în repertoar se memorează antetele statelor de plată, care conţin în principal următoarele informaţii


• Numărul statului de plată
• Data emiterii
• Tipul statului de plată
• Luna pentru care se face statul de plată
• Titlu suplimetar

Rândurile statului de plată conţin, fiecare dintre ele, următoarele elemente:


• Număr de rând
• Angajatul (abreviere, nume, funcţie, salar de încadrare şi spor de vechime)
• Zile lucrate, concedii fără salar, învoiri
• Concedii de odihnă şi concedii medicale, suportate de unitate şi suportate din CAS
• Ore lucrate şi salar brut realizat
• Ore suplimentare, ore de învoire
• Procent de îndeplinire a planului
• Premii, sporuri
• Reţineri (avans, penalizări, impozit / salar)
• Rest de plată{


Modulele secţiunii Resurse umane

Resurse umane Angajaţi State de plată
Facilităţi resurse umane Avansuri Liste de premiere
Situaţia recapitulativă Discheta pentru plata pe card Condica de prezenţă
Declarația 112 Registrul de Evidenţă a salariaţilor Declarația 205
Declaraţia pentru CAS Fişe fiscale
Declaraţia pentru şomaj Declaraţia pentru sănătate Declaraţia pentru ITM


Secţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Ești aici: Cazacus