Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Articole

Contabilitate primară

Contabil Profesional este utilizat cu succes şi "doar" pentru a gestiona, genera şi tipări diferite documente emise sau primite de firmă, de a conduce registrul de casă, sau a urmării încasarea clienţilor ori plata furnizorilor, etc; toată această activitate, lucrul direct cu documente precum şi inter-relaţionarea între documente, crearea (semi)automată  a unora pe baza altora, deja introduse, au fost numite generic de "Contabilitate Primară".
Până la urmă este o parte din ceea ce face la orice firmă o persoană care nu are nepărat o pregătire economică avansată (o secretară, un contabil de întreprindere) şi care întocmeşte aceste documente, atât pentru a se conform cu legislaţia cât şi pentru a gestiona operativ firma respectivă sau ca bază pentru diferite raportări şi pentru evidenţa contabilă.

În cazul în care programul este folosit în configuraţie completă contabilitatea primară apare ca fiind în centrul sistemului, are legătură intrinsecă cu toate celelalte secţiuni către care furnizează informaţii, şi se poate spune că programul este "orientat document" (sau "prima dată a fost documentul") Schema bloc contabilitate primara

Documentele primare pe care programul le implementează, şi care pot fi operate ca atare, fiecare având locul său în cadul programului sunt redate în figura alăturată : Note de receptie, Facturi, Bonuri fiscale, Avize de expediţie, Chitante simple, Bilete la ordin, Cecuri, Ordine de compensareOrdine de plată, Procese verbale de casare, Procese verbale de modificare pret, Registru de casă operativ
Tot în contabilitatea primară sunt conţinute diverse raportări care se fac având la bază documente primare: Decont de TVA, Jurnal de Cumpărări, Jurnal de vânzari, Liste de preţuri, Declaraţia 394, ş.a.m.d.
Săgeata către Contabilitatea financiară arată că documentele primare introduse pot fi înregistrate de către program sub formă de Note contabile în Contabilitatea financiară.
Legătura în ambele sensuri cu Gestiunea stocurilor arată că unele documente primare operează în stocuri (le scad, le cresc) sau folosesc informaţii din stocuri; în
Tot documentele primare sunt sursa pentru diverse Statistici; acestea sunt rapoarte despre vânzări, aprovizionare, clienţi, furnizori, etc. 
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Ești aici: Cazacus