Cazacus Software

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Articole

Liste de preţuri

Modulul "Liste de preţuri" permite crearea , modificarea şi tipărirea rapidă a unor liste de preţuri pentru o firmă.

Având în vedere că există posibilităţi variate de a introduce datele cu ajutorul programului, se pot obţine automat liste de preţuri de diferite feluri (mai mult sau mai putin riguroase). Există posibilitatea să modificaţi lista de preţuri oricând doriţi, sau chiar să creaţi o listă de preţuri de la început. Modulul permite actualizarea listei de preţuri folosind informaţiile existente deja; programul consultă bazele de date ce conţin datele despre produse, intrările şi ieşirile din luna curentă, stocuri, etc. şi completează lista de preţuri.

Ideea generală este ca programul, pe baza datelor introduse, să genereze o listă de preţuri (eventual mai multe, eventual grupate pe categorii, eventual cu diverse reduceri aplicabile, etc). Deasemenea ar fi ideal ca această listă, o dată generată, să poată fi modificată în viitor atât de către program, pe baza noilor date introduse (în recepţii, facturi, etc), cât şi de către utilizator, după dorinţă (nu mi-a venit să cred, dar există firme care au liste de preţuri pentru tot felul de produse, pe care de fapt nici nu le au)

Având în vedere că există posibilităţi variate de a introduce datele cu ajutorul programului, se pot obţine automat liste de preţuri de diferite feluri (mai mult sau mai puţin riguroase); vom arăta în continuare ce se poate obţine în funcţie de modul în care au fost introduse datele:

1. Se conduce gestiunea stocurilor

2.. Nu se conduce gestiunea stocurilor.

2.1. Gestiuni conduse la preţ de intrare

2.1.a. În baza de date "Produse" mărfurile au fiecare, fără excepţie, abrevieri diferite

2.1.b. În baza de date "Produse" unele mărfuri (cele importante d.p.v. al clientului) au abrevieri diferite, bine stabilite, altele se introduc cu o abreviere comună, iar denumirile reale ale mărfurilor recepţionate sunt introduse doar în momentul completării actului (recepţie, factură, etc)

2.1.c. În baza de date "Produse" există doar o singură abreviere (sau câteva) iar denumirile reale ale mărfurilor recepţionate sunt introduse întotdeauna în momentul completării actului (recepţie, factură, etc)

2.2. Gestiuni conduse la preţ de vânzare

2.2.a În baza de date "Produse" mărfurile au fiecare, fără excepţie, abrevieri diferite

2.2.b. În baza de date "Produse" unele mărfuri (cele importante d.p.v. al clientului) au abrevieri diferite, bine stabilite, altele se introduc cu o abreviere comună, iar denumirile reale ale mărfurilor recepţionate sunt introduse în momentul completării actului (recepţie, factură, etc)

2.2.c. În baza de date "Produse" există doar o singură abreviere (sau câteva) iar denumirile reale ale mărfurilor recepţionate sunt introduse întotdeauna în momentul completării actului (recepţie, factură, etc)

 În cazul 1 (cel mai fericit) se poate obţine o listă de preţuri cum scrie la carte, fără a face aproape nimic în plus; există deja memorate informaţii complete privitoare la produse, preţuri de achiziţie şi ultimele preţuri de vânzare, chiar şi stocul existent la un moment dat; (pot exista gestiuni diferite, unele conduse la preţ de intrare, altele la preţ de vânzare, etc) Trebuie remarcat că, totuşi, în această versiune de program (4.44) nu se pot obţine cu uşurinţă liste de preţuri grupate pe gestiuni (în general un produs se vinde cu un anumit preţ în centrul oraşului, şi cu altul într-un cartier de locuinţe)

 În cazul 2 un program poate obţine o listă de preţuri explorând documentele completate, cu condiţia ca atunci când se completează aceste documente să se introducă rânduri distincte pentru fiecare produs vândut.

În cazul 2.1 se vor utiliza informaţiile introduse în facturile şi chitanţele fiscale emise

În cazul 2.2 se vor utiliza informaţiile introduse în notele de recepţie.

În cazurile 2.1 şi 2.2 există trei posibilităti de a introduce un document: posibilitatea (a) este cel mai fericit , dar din păcate rareori întânită în viaţa reală (aproape întotdeauna există diverse mărunţişuri care se simbolizează la grămadă, ceea ce duce la posibilitatea (b)); deasemenea, din păcate, este destul de răspândită, chiar şi printre utilizatorii programului "Contabil Profesional" (care, în general, sunt mai isteţi decât media) posibilitatea (c) în care există informaţii diverse, care se referă probabil la aceiaşi marfă (dacă un om vede scris textele "Apă minerală Borsec" , "Apă min. Borsec", sau chiar numai "Borsec" va ştii imediat despre ce e vorba în toate trei cazurile; asta pentru că un om are un creier care se pare că are o capacitate cu foarte mult mai mare decât toate calculatoarele din lume luate la un loc); pentru un program este mai greu să asimileze cele trei texte date ca exemplu mai sus cu unul singur, şi ca urmare va fi convins că sunt trei lucruri distincte, cu care va completa lista de preţuri pe care dorim să o obţinem! chiar şi mai trist ar fi ca atunci când s-au făcut recepţiile preţurile de vânzare să fie şi ele diferite; ce impresie v-ar face dacă a-ti vedea o asemenea listă de preţuri?

În urma acestei sumare analize rezultă că se pot obţine liste de preţuri, dar totodată este necesar să se permită intervenţia clientului atât asupra rezultatului final cât şi câteva controale cu privire la modul în care programul să culeagă informaţiile deja existente.

Vă rugăm deci să utilizaţi această aplicaţie aşa cum este, şi eventual să ne semnalaţi în scris diverse puncte de vedere despre ce a ţi dori Dvs să facă programul. Pentru aceasta vă rugăm să ne precizaţi modul în care utilizaţi Dvs. programul ( indicaţi doar cazul aşa cum l-am notat).
Module ale contabilităţii primare

Contabilitate primară Parteneri Produse
Note de receptie Facturi Bonuri fiscale
Chitanţe Ordine de plată Cecuri
Bilete la ordin Ordine de compensare Registru de casă operativ
Extras de cont operativ Urmărire operativă a facturilor Jurnal de Cumpărări
Jurnal de vânzari Decont de TVA Declaraţia 394
Liste de preţuri Avize de expediţie Procese verbale de casare
Procese verbale de modificare pretSecţiuni ale programului

Contabilitate financiară Contabilitate primara Gestiunea stocurilor
Producţie Resurse umane

Ești aici: Cazacus