Cazacus Expert

DE LA PROFESIONIȘTI, PENTRU PROFESIONIȘTI

Audit

Firma Cazacus Expert vă oferă auditul de care aveţi nevoie în domeniul financiar pentru a sprijini bunul mers al afacerii dumneavoastră.

mai multe informații...

Audit financiar

 Audit -  examinarea profesionalã a unei informatii în vederea exprimãrii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, normã) de calitate.

Obiectivul oricãrui tip de audit îl constituie îmbunãtãtirea utilizãrii informatiei.

mai multe informații...

Audit intern

Auditul intern al unei entitãti se referã la controlul existentei si aplicãrii procedurilor din entitatea respectivã si se realizeazã prin compartimente distincte care fac parte din structura si sistemul de control intern al acelei entitãti; el poate fi realizat si de firme specializate de audit.

Audit statutar

Auditul statutar (legal) este un audit reglementat la nivel european si prevãzut, de regulã, prin legea companiilor si prin actele constitutive (statutele) acestora.

Elementele de bazã ale conceptului de audit statutar sunt:

- profesionistul competent si independent care poate fi o persoanã fizicã sau o persoanã juridicã;

mai multe informații...